NAJVAŽNIJE REFERENCE

Od svog osnivanja preduzeće NEDAL doo na polju minibus prevoza putnika sarađuje

sa mnoštvom turističkih agencija, kongresnih agencija, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, ambasada, kulturno umetničkih društava, marketinških agencija i drugih preduzeća.

Neki od poslova koje smo radili u zadnjih nekoliko godina su :

 • Kongres svetske zdravstvene organizacije WHO 2007
 • Koncert muzičkog sastava “BEBEL GILBERTO”
 • Koncert muzičkog sastava “KAISER CHIEFS”
 • Koncert muzičkog sastava  “MADRADAUS”
 • Kongres ESA MEETING
 • Koncert “NIGEL KENNEDY”
 • Turneje naših poznatih muzičkih zvezda: Sergeja Ćetkovića, Jove Maljokovića, Vlade Maričića i drugih)
 • Koncert SHAKIRA
 • Koncert SANTANA
 • Koncert BRYAN FERRY
 • Koncert JOE COKER
 • Koncert VANESSA MAE
 • Koncert STING
 • Koncert JEAN MICHEL JARR
 • Koncert CULT
 • Koncert MONSERRAT CABALLE